Ifrå gammelt av....

Ifrå gammalt av var Grønestøl ein husmannsplass som vart atskilt i 1814.
Huset var opprinneleg ca 28m langt, men det som står idag er restaurert.
Det er 2 stover, kjøken, bad, gang + hemsCopyright ® 2012 Johannes Hatteberg. All rights reserved
www.gronestol.no